- Gıda ve Yem
        -
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme
        -
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri
        -
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler
        -
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı
        -
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme
        -
İdari ve Mali İşler
        - Aliağa
        - Balçova
        - Bayındır
        - Bayraklı
        - Bergama
        - Beydağ
        - Buca
        - Çeşme
        - Dikili
        - Foça
        - Karabağlar
        - Karaburun
        - Karşıyaka
        - Kemalpaşa
        - Kınık
        - Kiraz
        - Konak
        - Menderes
        - Menemen
        - Ödemiş
        - Seferihisar
        - Selçuk
        - Tire
        - Torbalı
        - Urla
        - İl Müdürlüğü Tanıtım Filmi
        - İl Müdürlüğü Faaliyet Raporu
        - 2013 İzmir Yatırım Rehberi
        - 2013 Faiz İndirimli Tarımsal Krediler
        - 2013 Tarımsal Desteklemeleri
        - Çiftçi Kayıt Sistemi
        - TÜRKVET
        - Su ürünleri Bilgi Sistemi
        - Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi
        - Yem ve Gıda Kontrol Sistemi
        - Bitki Koruma Kayıt Sistemi
        - Tarımsal Meteoroloji
        - Deniz Tahmin Raporu
        - Meteorolojik Uyarı

 

   

Gıda danayi Envanteri Hazırlama Formu ve Talimatı

 
   

2013 Yılı Makine ve Ekipman Alımları Desteklemesi Başvuruları Başladı

 ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ kapsamında makine ve ekipman alımlarının desteklemesinden faydalanmak isteyenler için 2013 yılı hibe başvuruları başladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülmekte olan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)” kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı 26 Haziran 2013 tarih ve 28689 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/27 No’lu Tebliğ ile yürürlüğe girdi.

PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENEN MAKİNE VE EKİPMANLAR

1

Anıza doğrudan ekim makinesi,

18

Motorlu tırpan,

2

Arıcılık makine ve ekipmanı,

19

Pamuk toplama makinesi

3

Balıkçı gemilerinde soğuk depo,

20

Pancar söküm makinesi

4

Balya makinesi

21

Patates söküm makinesi,

5

Biçer bağlar,

22

Pülverizatör

6

Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer

23

Sap parçalama makinesi

7

Canlı balık nakil tankı,

24

 Sap toplamalı saman makinesi

8

Çayır biçme makinesi

25

Silaj makinesi

9

Çeltik fide dikim makinesi

26

Sıra arası çapa makinesi

10

Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

27

Su ürünlerinde buzlama makinesi

11

Dal parçalama makinesi,

28

Su ürünleri için kuluçka dolabı

12

Diskli tırmık,

29

Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı

13

El traktörü,

30

Tambur filtre,

14

Fındık toplama makinesi

31

Taş toplama makinesi

15

File sisteminin kurulması

32

Toprak frezesi

16

Güneş kolektörü

33

Yem hazırlama makinesi

17

Mibzer

34

Zeytin hasat makinesi

Başvuracak kişi ve kuruluşlar

Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla gerçek kişiler ve tüzel kişilikler (kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ile Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri) kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili olarak yukarıda belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere başvuru yapabilir.

Hibe desteği oranı

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç % 50’sine hibe yoluyla destek verilir.

Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için KDV hariç 50.000,00 TL, tüzel kişiler için KDV hariç 100.000,00 TL’yi geçemez.

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

a) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler yukarıda belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir.

b) Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100.000 TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler.

c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar.

d) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar.

e) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz.

f) İl özel idaresi, belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

Başvuru Süresi ve Yeri

Başvurular 26 Haziran 2013 tarihi itibariyle başlamış olup, 22 Temmuz 2013 günü mesai saati bitiminde (Saat 17:30) son bulacaktır.Programdan yararlanmak isteyenler, müracaatlarını İl veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapacaklardır.

Ayrıntılı bilgiye ve başvuru belgelerine  İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü web sayfasından

 (http://www.izmirtarim.gov.tr/kkydp2012.htm) ulaşılabilir.

İ L E T İ Ş İ M

Telefon           : 0 232 435 10 03 / 12 30-2317

Faks                : 0 232 435 03 76

E-mail             : destekleme@izmirtarim.gov.tr

 

2196 kez okunmuştur.